Home > Open bestanden (VSS) > Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden

Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden

Besturingssysteem

Windows

Software

Alle

Fout Melding

[X/Y] [Fout][Nieuw bestand] Bestand="D:\Data\Documenten\Document.docx" Fout="Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden."
[BackupSetCmd.uploadBackupFiles][java.io.IOException] Error=Pad "C:\users\admin\Documenten\docs.docx" bestaat niet!

Oorzaak

Dit betekent dat bij het opstarten van de backuptaak deze bestanden gevonden zijn en dat ze bij het uploaden niet meer beschikbaar / beschadigd of ontoegankelijk zijn.

Oplossing

Optie 1: VSS, Onvoldoende vrije ruimte
Controleer in de Windows event logger, in het applicatielog, of er meldingen voorkomen over VSS op het moment dat de backup gemaakt wordt.
Wellicht is de ruimte die gereserveerd is voor schaduwkopieën te klein en ruimt Windows de shadow copy op, op het moment dat Mindtime Backup de shadow copy gebruikt om de bestanden te uploaden.
Als dit het geval is, kan deze schaduwkopieruimte vergroot worden: Vanuit een administrator account open de command prompt. (Start + R > cmd)
Om een lijst van de huidige VSS kopieën te zien plak het volgende commando en druk op enter:

vssadmin list shadows

Geef alle Schaduwkopie opslag associaties weer op het systeem en hun grootte:

vssadmin list shadowstorage

Het "vssadmin resize shadowstorage" commando kan gebruikt worden om de opslag ruimte aan te passen.
Hier is een voorbeeld van het commando om de opslag op de C:\ partitie op maximaal 6 GB te zetten.

vssadmin resize shadowstorage /For=C: /On=C: /MaxSize=6GB

Opmerking: Zodra de Systeem Herstel uit/aan gezet wordt dan worden de wijzigingen ongedaan gemaakt.

Optie 2: VSS-Fouten
Als er VSS-fouten in het Windows event log staan, dan is de oplossing om de VSS-onderdelen opnieuw te registreren. De server moet daarna wel herstart worden:
Zie hiervoor KB artikel VSS

Optie 3: Geen VSS
Overigens is het ook mogelijk om geen gebruik te maken van VSS/Volume Shadowcopy Service.
Nadeel is dat open bestanden dan niet gebackupt kunnen worden; deze bestanden geven dan een 'file in use' melding in het rapport.
  1. Open de software
  2. Open de backupset instellingen (tandwiel)
  3. Selecteer de juiste backupset
  4. Ga naar de tab 'Opties'
  5. Vink 'Activeer Volume Shadow Copy' uit
  6. Klik Ok, Sla de wijzigingen op en sluit de software

Optie 4: Beschadiging
Probeer het bestand gewoon te benaderen via de verkenner, indien dit hier niet lukt en er niet een programma de toegang ontzegt is er een grote kans dat het bestand beschadigt is.
Start een controle van de harde schijf, hiervoor is mogelijk een herstart van de machine noodzakelijk.

Optie 5: Toegang
Dit kan te maken hebben met Windows toegang maar meestal als het bestand geïndexeerd kan worden kan Windows het ook lezen.
  • Controleer of er niet een beveiligingspakket is wat de toegang ontneemt
  • Vul desnoods de Windows authenticatie gegevens in, in de software.
BENELUX GERMANY AUSTRIA / SWITZERLAND
+31 (0) 570 56 23 43 +49 (0) 800 12 22 587 +31 (0) 570 71 43 06
info@mindtimebackup.nl info@mindtimebackup.de info@mindtimebackup.de